Menu Close

Profil TU

Nama

NUPTK

Jabatan

Sutarsa 2640740645200002 Ketua Tata Usaha
Marni, S.Pd. 5136745647300033 Bendahara Sekolah
Dwi Parwuni 0934748651300022 Staf Tata Usaha
Suyatno 7633748650200022 Staf Tata Usaha
Maryani 8538748650300023 Staf Tata Usaha
Puti Astuti 4044751653900033 Staf Tata Usaha
Didik Isdiyanto 7737757660200002 Staf Tata Usaha
Kasto Staf Tata Usaha
Parlan 1057743658200003 Staf Tata Usaha
Ernawanto 1760750661200002 Staf Tata Usaha
Septi Patmawati, A.Md. Staf Tata Usaha
Muhammad Arif Nur Hidayat Staf Tata Usaha
Surip Staf Tata Usaha
Citra Dwi Lestari Staf Tata Usaha